Güven ve karşılıklı avantajlara dayanan ilişkilerin kurulmasının Oksan’ın ticari başarısı için önemli olduğu inancını taşımaktayız.

Günümüzde toplum ilişkilerinin ne denli önemli olduğu bilinciyle hareket ederek;

Toplum İlişkileri Politikamızı aşağıdaki hususları dikkate alarak uygulamaktayız;

  • Beraber çalıştığımız toplumun bütün üyelerinin ihtiyaçlarına ve isteklerine saygı ve anlayış göstererek,
  • Faaliyetlerimizi, birlikte çalıştığımız toplumun fayda sağlayacağı şekilde yürüterek,
  • İçinde çalıştığımız toplumun sorumlu birer üyesi gibi davranarak,
  • Bireylerin değer, görüş ve haklarına saygı göstererek,
  • Açık ve şeffaf iletişim kurarak,
  • Karşılıklı dayanışma sağlayarak,
  • Diğerlerinden öğrenerek,
  • Başarıyı paylaşarak.

Bu politika Oksan'ın Çevre, Sağlık ve İş Emniyeti Politikalarıyla birlikte izlenmektedir.