VİZYONUMUZ

Ülkemizde ve uluslararası alanda gerçekleştirilen büyük ölçekli inşaat projelerinin içerisinde yer alıp; bilgi, birikim ve tecrübemizi artırmak. Üstlenilen tüm projelerin gerçekleştirilmesinde, önce “insan ve çevre”yi düşünerek, güvenli, zamanında ve eksiksiz tamamlanmasını sağlamak.

MİSYONUMUZ

Yaptığımız her işte ve içinde bulunduğumuz her projede kamu yararını öncelikli kılıp, kaynakları doğru kullanıp yönetme, çevreyi ve doğayı koruma odaklı bir çalışma politikasıyla, ülke ekonomisine katkı sağlamak, yeni iş ve projelerle birlikte sürekli istihdam sahaları yaratmak.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

  • Emniyetli, verimli, hızlı ve dürüst çalışma
  • Güvenli, kararlı ve uygun hareket
  • İş sağlığı ve güvenliği
  • Çevreyi ve çevreye olan saygıyı koruma
  • Sürdürülebilir gelişme
  • Takım çalışması
  • Saygılı, sabırlı, akılcı yaklaşım ve pozitif tavır
  • Birikim, tecrübe ve bilgi paylaşımı
  • Kuruma karşı sadakat, özveri ve uyum