Oksan sorumlu çevre yönetimi ve üstün çevre performansının başarılı ve etkin bir şirket için bütün oluşturduğunun inancındadır. Bu inanç doğrultusunda, etkin karar vermeyi destekleyen, zamanlaması uygun ve doğru bilgiyi sağlayan güvenilir sistemlerin kullanılmasına dikkat etmektedir.

 • Oksan faaliyetlerinin her biri; çevresel amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki hususları dikkate almaktadır:
 • Toplum değerleri ve beklentileri doğrultusunda standartları en üst düzeyde yakalamak ve iyileştirme imkânlarını araştırmak.
 • Ticari ve toplumsal çevresel riskleri tanımlayan, değerlendiren ve etkin bir şekilde kontrol eden çevresel yönetim sistemi oluşturmak ve uygulamak.
 • Çevre hususlarını, araştırma, proje geliştirme, madenciliğin yaygınlaştırılması, satın almalar, hak mahrumiyeti ve kapanmalar da dahil olmak üzere şirketin tüm faaliyetlerini bünyesinde bütünleştirmek.
 • Olumsuz çevresel etkinin bertaraf edilmesi veya en aza indirilmesi için bütün faaliyetleri ve bunlara bağlı alt yapıyı tasarlamak, çalıştırmak ve kapatmak, buna bağlı uzun vadeli mali sorumlulukları asgari düzeye çekmek ve sosyal yardımı güçlendirmek.
 • Uygun nitelik ve yeteneklere haiz kişileri seçmek, çalışanları ve tedarikçileri, faaliyetlerinin potansiyel ve gerçek etkisini tanımak ve bunları çevre politikasına göre sürdürebilmeleri için gerekli eğitimleri sağlamak.
 • Düzenli olarak denetleme ve değerlendirme programlarını sürdürmek ve isabetli takip önlemleri alarak iyileştirme ile ilgili önerileri kabul etmek.
 • Ekonomik, sosyal ve kültürel konular arasındaki bağlantıyı tanıyıp, maden projelerinin gelişimi, çalıştırılması ve kapatılmasına ilişkin değerleri, gayeleri ve düşüncelerle ilgili hususlarda toplumun görüşüne başvurmak.
 • Etkin karar ve önlemler alabilmek amacıyla, çevre riskler, olaylar, acil durumlar ve görüşlerin değerlendirilebilmesi için açık bir iletişim kurmak.
 • Çevresel Yönetim için, geçerli Çevre ile ilgili yasaların hükümleri doğrultusunda,
 • Uygulanan bütün yasa ve yönetmelik hükümlerine bağlı kalmak.